18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków


Dziś Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

„…Wszystkie rodzime dzieła kultury stanowią nie tylko przedmiot dumy narodowej i bogactwo jednego kraju, ale należą do ogółu ludzkości i są jego wspólnym dziedzictwem…”

/J.W.Goethe/

Myślą przewodnią Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przybliżenie społeczeństwom,  wagi problematyki dziedzictwa kulturowego. To nasza spuścizna, zachowana ciągłość dziejów i jak ocalone źródło natchnień twórców sprzed wieków. To inspiracja dla nas, odpowiedzialność za to co po nas pozostanie, ogromny trud i wielka satysfakcja. Warto dziś pomyśleć o swojej własnej „cegiełce” w ochronę zabytków.

 

niemodlin_K0A1090 zamek2 zamek1