Co nowego w naszej zamkowych zbiorach? Światowy Dzień Książki


„Książki – okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie” Francis Bacon

Od 1995 roku, 23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, celem święta jest promowanie czytelnictwa oraz poruszanie problematyki praw autorskich i ochrony własności intelektualnej.

Nie przez przypadek, na obchody wybrano 23 dzień kwietnia, nawiązuje on bowiem do dnia śmierci trzech wybitnych postaci, którymi są Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk Inca Garcilaso de la Vega. W związku z obchodami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, UNESCO corocznie przyznaje tytuł „Światowej Stolicy Książki”. Tytuł ten otrzymuje miasto, które przygotowało najlepszy program promujący czytanie książek. Pierwszy był Madryt, w 2021 roku będzie to stolica Gruzji Tbilisi a w 2016 roku ten zaszczytny tytuł UNESCO nosiło Polskie miasto – Wrocław.

23 kwietnia to nie tylko Światowy Dzień Książki I Praw Autorskich, tego dnia obchodzimy również Dzień św. Jerzego, pogromcę smoka. W Katalonii istnieje piękny zwyczaj związany z tradycyjnymi obchodami patrona – św. Jerzego. W tym dniu kobiety otrzymują od mężczyzn czerwone róże symbolizujące krew pokonanego przez patrona smoka, a kobiety w dowodzie wdzięczności wręczają mężczyznom książki.