Czas na remont


Z przyjemnością informujemy, że 23 czerwca właściciel Zamku Książąt Niemodlińskich w Niemodlinie podpisał Umowę o Prace Projektowe w Budownictwie oraz Pełnienie Nadzoru Autorskiego.  Przedmiotem umowy jest projekt budowlano-wykonawczy robót zabezpieczających zamku w zakresie których przewidziane zostało: zabezpieczenie murów, zabezpieczenie sklepień kaplicy, kompleksowy remont dachu wraz z wymianą dachówki oraz wykonania odpowiedniej wymaganej przepisami dokumentacji.

Sporządzone projekty wraz z próbkami dachówek zostały przekazane do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oczekujemy na akceptację naszej inwestycji.