HISTORIA – XVI w.


POBIERZ PDF
Okres po śmierci Jana Dobrego, postaci, na której zakończyliśmy poprzedni artykuł historyczny, był nie mniej burzliwy, niż czasy tworzenia się na tym terenie struktur administracji państwa Piastów. Ziemia niemodlińska, jak i całe Księstwo Opolsko-Raciborskie, przechodziła z rąk do rąk i na stabilizację trzeba było czekać jeszcze długo.
1532 tereny te zostały włączone do tzw. dóbr kameralnych cesarza Ferdynanda I Habsburga. Władca Już po roku przekazał je w ręce księcia karniowskiego z roku Hohenzollernów – Jerzego. Dwie dekady później, władanie przejęła Izabela Jagiellonka wraz z synem – Janem Zapoylą, panująca w Siedmiogrodzie. W kolejnych latach zamek oraz pobliskie tereny jeszcze kilka razy zmieniały właścicieli, jednak nie chcemy zagłębiać się w pokrętne losy twierdzy aż tak głęboko, w obawie przez zbytnią szczegółowością, która może okazać się nużąca… Odsyłamy więc do źródeł, z których sami korzystamy. Znajdziecie tam Państwo wiele wartościowych informacji.

Izabela Jagiellonka

Izabela Jagiellonka

Warto jednak wiedzieć, że w okolicy roku 1568 z wnioskiem o przejęcie zamku wystąpili włodarze Niemodlina. O dziwo, miasto przejęło pieczę nad twierdzą, choć tylko na chwilę. Administrowanie i utrzymanie tego typu obiektu okazało się zbyt trudne i, przede wszystkim, kosztowne. Dlatego też już w roku 1572 dobra te przejął Caspar Puckler, by niebawem zostać prawowitym dziedzicem. To postać, której obecność na kartach historii miasta i zamku zapisała się trwale i niezwykle wyraźnie. To on, wraz z synem Balthasarem i synową Polixeną stał się prowodyrem utworzenia państwa stanowego Niemodlin.
Dzięki umiejętnemu gospodarowaniu swoimi włościami rodzina szybko powiększała swój majątek. I rozbudowywała go, manifestując swoją potęgę i dostatek. Zachowała się umowa budowlana zawarta w roku 1589, na mocy której pamiętająca dawne czasy twierdza przybrała nowy, późnorenesansowy, bardziej pałacowy niż militarny charakter. Rzecz jasna, w dalszym ciągu był (i jest) to obiekt o przeznaczeniu obronnym, jednak wyraźnie uwypuklono także jego funkcję reprezentatywną, która z czasem stanęła na pierwszym miejscu.

herb rodziny Puckler

herb rodziny Puckler

Nie ma rzeczowych, konkretnych informacji na temat tego, jak wyglądała twierdza przed nastaniem panowania rodziny Pucklerów. Wiadomo, że nie różniła się z znacznie od wielu innych obiektów z tego okresu, prawdopodobnie prowadzono tam doraźne naprawy, jednak całość wymagała gruntownej przebudowy. Poważnych uszkodzeń mógł także dokonać pożar, jaki miał miejsce około roku 1552.
Caspar Puckler, który przejął mienie w ramach tzw. zastawu, w jego cenę wliczył konieczny remont. Wyceniony został przez cesarskiego urzędnika na kwotę ponad 6 tysięcy talarów. Co się zmieniło?
Na początek… wybudowano kuchnię. Wykorzystano w tym celu pomieszczenia przyziemia, pamiętające jeszcze czasy średniowiecza. Izba podtrzymywana jednym filarem (później wzmocniona przy pracach renowacyjnych i konserwatorskich) została stosownie wyposażona i odnowiona. Niedługo, bo w ciągu kilku lat od rozpoczęcia praca budowlanych zamek miał już trójkondygnacyjne krużganki, na kondygnacjach, jeden z wyróżniających go elementów renesansowych.
Z Geschichte der Herrshaft Falkenberg, dokumentu stworzonego w roku 1578 wiemy też, że renowacji podlegały także budynki gospodarcze. Pojawiła się zamkowa piekarnia, od podstaw zbudowano m.in. pralnię i łaźnię.
Obszerny opis budynku, który można było znaleźć w tym dokumencie, przytoczono w książce Zamek w Niemodlinie Aleksandry Paszkowskiej. Dowiadujemy się z niego, iż obiekt obejmował m.in. cztery sklepione (każda inaczej!) piwnice, „wielką salę” zajmującą pierwszą kondygnację, wraz z przylegającymi pomieszczeniami pokroju alkowy, a na kolejnych piętrach m.in.: sale, sypialnie z dębowymi drzwiami (choć były i takie gorszego sortu!). Gmach zamku wznosił się wzdłuż jednego z boków terenu. Pozostałe obejmowały, prócz muru m.in. piekarnię i kilka skromnych budynków gospodarczych. Do tego brama wjazdowa, stajnia i obszerne podzamcze, gdzie znajdowała się m.in. słodownia… Wszystko zaś otoczone fosą. Za murami był sad z drzewami owocowymi i ogród z kwiatami.
Choć brzmi to wspaniale, zamek w dalszym ciągu nie cieszył oka tak, jak może się wydawać. Dopiero syn Caspara – Balthasar, wynająwszy dwóch zmyślnych kamieniarzy: Jakoba Westphalla i Hansa Czerra, dobudował drugie skrzydło: północno-zachodnie, a także zmodernizował istniejące już południowo-zachodnie. Oba skrzydła spajała istniejąca do dziś wieżyczka.
Pozostałością po tym okresie rozbudowy zamku, która przetrwała w stanie niemal niezmienionym, jest wieża bramna, o której pisaliśmy niedawno informując o pracach nad mechanizmem zegarowym.
Formę czworoboku, czyli tę, którą podziwiamy do dnia dzisiejszego, zamek uzyskał dopiero w wieku XVII, po roku 1610. Wtedy powstało skrzydło północno-wschodnie, wraz z kaplicą oraz cztery wieże otwierające się na dziedziniec i dwukondygnacyjny łącznik z krużgankami, który nazywany jest także skrzydłem południowo-zachodnim. Pokryto wszystko prostymi dachami dwuspadowymi, za to wieże zwieńczono renesansowymi attykami.
Mniej więcej w takiej formie zamek zachował się do wieku XVIII, który będzie kolejnym etapem naszych opowieści*.

*Historia w odcinkach, gdy tylko dotrzemy do czasów współczesnych, zostanie scalona i w obszernej formie uzupełni naszą stronę internetową.

Bibliografia:
Aleksandra Paszkowska Zamek w Niemodlinie
Janina Domska Niemodlin. Monografia miasta i gminy