„Krajobraz mojego miasta”- mieszkańcy Niemodlina- spotkanie informacyjne


FUNDACJA NA RZECZ ZAMKU KSIĄŻĘCEGO NIEMODLIN 1313 zaprasza wszystkich miłośników lokalnego dziedzictwa kulturowego do wspólnych działań.

Już w najbliższy poniedziałek (11 marca) spotkanie w sprawie prac nad tzw. “uchwałą krajobrazową”czy potocznie zwaną “reklamową”, której podejmie się Gmina Niemodlin.To temat ważny dla każdego mieszkańca Gminy Niemodlin. Zapraszamy i zachęcamy do udziału!

Bardzo ważne jest, aby każdy mieszkaniec mógł się dowiedzieć i zapoznać z ideą  tzw. Ustawy Krajobrazowej , a przede wszystkim wyrazić swój głos.
Osobiście bardzo się cieszymy, że Samorząd Gminy Niemodlin podejmuje działania w tym zakresie, bo to trudna materia!
Nasza Fundacja w ramach swoich działań statutowych zawsze i czynnie będzie wspierać i popierać działania na rzecz rewitalizacji Zamku i miasta.
W przypadku Niemodlina nie może być inaczej. Historycznie  miasto i Zamek były ze sobą związane a układ urbanistyczny miasta, najgłębiej w naszym odczuciu, wskazuje na tę symbiozę.
Miasto i Gmina Niemodlin to ogromny potencjał, o którym powinniśmy rozmawiać i działać. Wspaniała architektura, cudowne dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo kulinarne, przyrodnicze i niematerialne, wielowiekowa historia – to niemodliński potencjał, także w wymiarze ekonomicznym.
Gościem spotkania ( potwierdzona obecność) będą: rzecznik Narodowego Instytutu Dziedzictwa  z Warszawy Pani Wioletta Łabuda – Iwaniak, która aktywnie uczestniczy i wspiera działania Samorządów w całej Polsce na rzecz porządkowania przestrzeni publicznej w wymiarze dziedzictwa kulturowego, oraz Pani Dr Joanna Banik- kierownik terenowego oddziału NID z Opola, która wspiera nasze wszystkie lokalne inicjatywy  (ostatnio na Dniach z Architekturą na Zamku w Niemodlinie)
Narodowy  Instytut Dziedzictwa od 2016 roku prowadzi ogólnopolską kampanię Krajobraz Mojego Miasta, której celem jest zwrócenie uwagi władz samorządowych, firm i instytucji oraz mieszkańców na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej. Akcja porusza bardzo aktualny problem, jakim jest wygląd polskich miast, miasteczek a nawet wsi. Uporządkowanie naszej lokalnej przestrzeni pozwoli na wydobycie na powierzchnię niemodlińskich perełek ale do tego potrzebne jest zintegrowane działanie!
Do tego zachęcamy! Przybądźcie i koniecznie rozmawiajmy i podejmijmy działania!  Uśmiech

  11 marca 2019 r. o godzinie 1600 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.