#MójZabytek!MamToDbam!


DZIAŁAMY LOKALNIE 2019!  Co to jest zabytek? Czy warto ratować zabytki? Czy są szansą czy zagrożeniem? Ile zabytków jest w naszym mieście, najbliższej okolicy.

Zapraszmy do udziału w projekcie Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin #MójZabytek!MamToDbam! Podczas wspólnych spotkań i warsztatów opracujemy mapę zabytków Niemodlina.Poznamy ich historię, legendy. Spotkamy się razem w środku miasta!

Zapraszamy dużych i małych do wspólnych działań.

O czym jest nasz projekt?

Celem projektu #MójZabytek!MamToDbam! jest stworzenie kampanii społecznej  do listopada 2019r. popularyzacyjnej dziedzictwo kulturowe niemodlińskiego rynku. Nasze działanie ma na celu podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie wartości i fenomenu układu urbanistycznego Niemodlina, jego walorów architektonicznych, artystycznych i naukowych. Przeprowadzenie działań edukacyjnych ma na celu upowszechnić wiedzę z zakresu niemodlińskiego dziedzictwa kulturowego. Celem projektu jest zachęcenie i zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców niemodlińskiego rynku, działających w zabytkowej architekturze do podjęcia wspólnego działania na rzecz „oczyszczenia rynku” z agresywnych, nieatrakcyjnych w swej formie i przekazie reklam, które niszczą atrakcyjną, pierwotną formę zabytków. Współpraca różnych sektorów: ngo,przedsiębiorców i samorządu może przynieść rezultaty przy wspólnym działaniu. Popularyzacja wiedzy o lokalnym zasobie Niemodlina jest celem kluczowym projektu. Punktem wyjścia do wszelkich innych inicjatyw będą spotkania, panel dyskusyjny, warsztaty artystyczne z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa jako szansy rozwoju a nie bariery. Poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć Fundacja chce popularyzować idee długoterminowego wolontariatu i animować do działań na rzecz ochrony szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego Niemodlina. Ten ogromny zasób często niedoceniany jest ogromną szansą na rozwój miasteczka i turystyki w oparciu o zasoby dziedzictwa.Poprzez działania edukacyjne projektu poszerzona zostanie wiedza na temat podstaw z zakresu ochrony zabytków, dziedzictwa, współpracy ze służbami konserwatorskimi. Podniesienie kompetencji wolontariuszy przyczyni się do większej uważności i troski dotyczącej ochrony lokalnych zabytków.

 

Napisz do nas: zamek@zamekniemodlin.pl, lub zadzwoń: 608090840 i wpadnij do nas Rynek 55, odpowiemy na Twoje pytania.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

MójZabytekMamToDbam-1