Projekt Rybactwo i Morze


W dniu dzisiejszym, 18 lipca 2019r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego została podpisana umowa na zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w celu propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich poprzez wykonanie ścieżek parkowych i bram oraz zakup namiotu eventowego. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Cieszymy się niezmiernie z otrzymanego wsparcia. Nasza przestrzeń nabierze innego wymiary a bliskie sąsiedztwo z Niemodlińskim Gospodarstwem Rybackim będzie jeszcze bardziej owocne we wzajemną współpracę. W ramach zadań planujemy wykonać ścieżkę wokół Zamku, wymianę skrzydeł bramnych znajdujących sie w ogrodzie zamkowym, zakupić namiot eventowy oraz przygotować i wykonać tablice parkowe związane z dziedzictwem rybackim, które w historii Zamku sięga już wieku XIV i było z nim mocno związane. Stawy hodowlane zasilały dawny skarbiec zamkowy i były źródłem utrzymania społeczności Niemodlina.

.

Andrzej Janas– Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wręcza podpisaną umowę!product-tagOzna

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 zaprasza do składania ofert na zakup/wykonanie namiotu eventowego hali namiotowej. Zadanie będzie realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rybactwo i Morze 2014-2020. Na oferty czekamy do 31 lipca do godziny 15:00

Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 zaprasza do składania ofert na zakup/wykonanie ścieżki parkowej wraz z nawierzchnią. Zadanie będzie realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Rybactwo i Morze 2014-2020. Na oferty czekamy do 8 sierpnia do godziny 15:00

Zmieniamy nasze otoczenie dla Was.

Ścieżka

Ścieżka, która wytyczyła drogę dookoła zamku polepszyła oraz ułatwiła ruch turystów po zamkowym parku. Wyznaczone ramy przemieszczania się wpłynęły bezpośrednio na poprawę rosnącej dookoła trawy oraz pasących się swobodnie danieli. Nie odnotowaliśmy zniszczeń pomników przyrody oraz młodszej roślinności, wcześniej niefortunnie niszczonych.   

Namiot

Namiot, który stanął w zamkowym parku umożliwił organizację dużych imprez zamkowych oraz lokalnych, mogących odbyć się niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Udało nam się zorganizować w ogrodzie jak i na deskach obszernego namiotu Wojewódzkie Święto Karpia, cieszące się sławą wśród turystów z całej Polski. Połączyło ono w sobie konkursy kulinarne, występy artystyczne, warsztaty rzemiosła dawnego oraz piknik z historią w tle, a wszystko to pod szyldem karpia oraz produktów regionalnych. Zimą odbył się Pierwszy Charytatywny Bal Maskowy, wzięli w nim udział goście z całej Polski, którzy po jego zakończeniu zapowiedzieli uczestnictwo w kolejnych odsłonach tego przedsięwzięcia.