Strażnicy mostu Zamkowego… św. Florian


Podążając z przedzamcza w stronę Zamku Głównego wkraczamy, dziś można rzec,na mosteczek zamkowy. Kiedyś most murowany znajdujący się nad fosą. Jego pochodzenie datuje się dzisiaj na ok.1747 r.

Na krańcach mostu, dumnie spoglądają na siebie i odwiedzających nasi strażnicy mostu Zamkowego: św. Florian, św. Wendelin, św. Antoni z Padwy, św. Jan Nepomucen. Piaskowcowe rzeźby uważane są za niezwykle cenne barokowe, zabytki śląskiej sztuki ogrodowej. Z każdą z tych postaci wiąże się historia Zamku, Niemodlina i najbliższych okolic.

Dziś Floriana, wraz z tym świętem w kalendarzu  przybliżymy postać św. Floriana,

Według żywotów świętych z VIII w., Florian z Lauriacum urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria). W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie w północno-wschodniej Austrii). Podczas prześladowania chrześcijan przez cesarza Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku.

W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparzem, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Niemodlin w swojej historii wielokrotnie był trawiony pożarami stąd wznoszono modły o wstawiennictwo do św. Floriana.

Mamy w Niemodlinie dwie figury św. Floriana- na Niemodlińskim Rynku i na moście  Zamku Książęcego Niemodlin.

Figura św. Floriana z mostu zamkowego  przedstawia rzymskiego wojownika, gaszącego pożar z nieodłącznym atrybutem: dzbanem wody, nawiązującym do legendy jakoby jednym dzbanem wody uratował wieś przed pożarem. Patron strażaków, hutników, kowali, piekarzy -tych wszystkich zwodów związanych z ogniem. Na śląsku istniej porzekadło: gdy na Floriana pada to sakwa kasą wypchana”. Dziś 4 maja, nasz zamkowy św. Florian w smugach deszczu….to dobrze..:-) w kontekście tych wszystkich remontów, renowacji..oby się spełniło 🙂

 

florian