Szkoła na zamku, czyli słów kilka o powojennej edukacji w Niemodlinie


Szkoła na zamku, czyli słów kilka o powojennej edukacji w Niemodlinie

 

Nie każdy wie, że gmach naszego zamczyska mieścił w sobie nie tylko siedzibę możnowładców, ale także… szkołę. Tak, w latach 1945 – 1971 działało tu Koedukacyjne Gimnazjum Państwowe w Niemodlinie! Kilka dni temu miało swoje skromne „święto”.

Placówkę otwarto decyzją polskiej administracji, która po wojennej zawierusze przystąpiła do odbudowy kraju nie tylko w formie fizycznej, ale i duchowej. Jako że potrzebne były nowe szkoły, wykorzystano zamkowe zabudowania, które w czasie działań zbrojnych nie ucierpiały zbyt mocno (nie ruszyła go nawet Armia Czerwona, która miała tu, przez chwilę, swoje koszary i szpital.).

Pierwsza powojenna szkoła w Niemodlinie została uruchomiona 22 czerwca 1945 roku. Otwarto wówczas „podstawówkę” w gmachu dzisiejszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 (wcześniej była to siedziba szkoły katolickiej).

Obecne Liceum Ogólnokształcące w Niemodlinie, które nas interesuje najbardziej, powstało początkowo jako Koedukacyjne Gimnazjum Państwowe. Gimnazjum funkcjonowało wówczas inaczej niż obecnie i stanowiło odpowiednik LO, gdzie naukę finalizowano egzaminem dojrzałości.

Kiedy dokładnie otwarto szkołę… nie wiadomo. Prawdopodobnie miało to jednak miejsce w lecie 1945, a niedługo później… placówkę zamknięto z powodu niewielkiej liczby uczniów. Starostwu nie opłacało się go utrzymywać. Mieszkańcy mieli wówczas zaprotestować, co poskutkowało ponownym otwarciem szkoły.

Pamiętna jest data 14 lutego 1946 roku, kiedy to Zarząd Miejski przekazał gimnazjum zamek. Dzierżawa miała obejmować okres 10 lat, jednak placówka mieściła się w naszych murach aż do początku lat 70-tych.

Oficjalne rozpoczęcie działalności edukacyjnej nastąpiło 20 lutego. Odprawiono specjalne nabożeństwo w zamkowej kaplicy, powitano uczniów (aż 90 osób) oraz kadrę (8 pedagogów). Rok później, decyzją Ministerstwa Oświaty, placówce nadano imię Bolesława Chrobrego, a rozwój placówki sprawił, że niebawem wnioskowano (działania starostwa) o utworzenie w Niemodlinie średniej szkoły zawodowej.

Pierwsze matury zdano na zamku w 1949 roku. Dwunastu adeptów gimnazjum otrzymało świadectwa dojrzałości.

W murach niemodlińskiego zamku szkoła mieściła się do roku 1972, kiedy to przeniosła się do nowej siedziby (przy obecnej ul. Opolskiej), lepiej dostosowanej do jej rosnących potrzeb, zarówno edukacyjnych, jak i infrastrukturalnych. Niestety, placówka nie miała środków na ciągłe prace renowacyjne zamku.

Placówka, od lat 70-tych do dnia dzisiejszego, przeszła wiele poważnych przemian. Obecnie funkcjonuje jako Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego, obejmujący: Publiczne Liceum Ogólnokształcące), Publiczną Zasadniczą Szkołę Zawodową, Publiczne Gimnazjum oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

 

W czerwcu szkołą świętowała 70-lecie istnienia. Oprócz uroczystości w obecnej siedzibie placówki, odbyło się także spotkanie na zamku. Absolwenci szkoły zwiedzili mury niemodlińskiej twierdzy wspominając dawne czasy i podziwiając prowadzone obecnie prace. Odwiedził nas m.in. pan Zbigniew Grata, najstarszy absolwent szkoły, który zdawał egzamin dojrzałości w gronie pierwszych maturzystów, w roku 1949.

zapraszamy do archiwum zdjęć dostępnych na stronie ZS Niemodlin z Zamkiem Niemodlin w tle

Archiwum zdjęć