Zaproszenie do składania ofert- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020


W związku z realizacją projektu „Przebudowa prawego skrzydła budynków bramnych Zamku Niemodlin na rybny punkt gastronomiczny i usługowy promujący lokalne dziedzictwo kulinarne „ zapraszamy zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania.

Uwaga!!!!

Wydłużenie terminu składania ofert : 03.02.2022 godz. 15:00

Termin składania ofert: 20.01.2022 godz. 15:00

Wszystkie informacje znajdują się w poniższych dokumentach

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Wzór umowy

Pełna dokumentacja projektowa : tutaj

Załączniki wersja edytowalna_dla_oferentów

Odpowiedzi na pytania oferentów na etapie przygotowania oferty

Odpowiedź na pytanie oferenta z dn.31.01

Protokół z wyboru oferenta z dn.22.02.2021