Historia

W 1313 roku książę Bolesław, syn księcia opolskiego Bolka I, wzniósł murowany zamek na miejscu XIII-wiecznej kasztelanii. Stara gotycka budowla wtopiła się całkowicie w późniejsze renesansowe mury, dlatego nie można odtworzyć jej wyglądu. Do 1532 roku zamek pozostawał własnością śląskich książąt piastowskich. W swej wielowiekowej historii zamek kilkakrotnie był niszczony i odbudowywany. Zniszczyli go husyci w XV wieku, potem pożar w roku 1552, ucierpiał też w 1643 w czasie wojny trzydziestoletniej.

Kolejnymi właścicielami były niemieckie rody arytokratyczne: Hohenzollern,  Logau, Puckler, Promnitz i Praschma. W XVI i XVII wieku zamek został przebudowany na renesansową rezydencję zbudowaną wokół prostokątnego dziedzińca otoczonego arkadami, a w  XVIII wieku został odnowiony w stylu barokowym.
W XVIII wieku nad dawną fosą przerzucono kamienny most ozdobiony rzeźbami. Łączył on z zamkiem wzniesione w pierwszej połowie XIX wieku budynki gospodarcze. W XIX wieku częściowo zamurowano krużganki i całkowicie przebudowano kaplicę. Ostatnim właścicielem zamku w Niemodlinie, do roku 1945, był hrabia Fryderyk Leopold von Praschma.
Po II wojnie światowej zamek był siedzibą: Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, liceum i szkoły podoficerskiej. Potem przez 10 lat stał opuszczony i niszczał.
W 1990 zrujnowany obiekt kupił prywatny inwestor. W murach zamku Jan Jakub Kolski nakręcił film Jasminum, który miał premierę w 2006 roku. W tym samym roku właścicielem zabytku został łódzki Instytut Postępowania Twórczego. W roku 2015 zamek przejęła spółka Centrum z Łodzi.

herb Piastow z linii opolsko-raciborskiej

herb Piastow z linii opolsko-raciborskiej

herb rodziny Hohenzollern

herb rodziny Hohenzollern

herb rodziny Logau

herb rodziny Puckler

herb rodziny Puckler

herb rodziny Promnitz

herb rodziny Promnitz

herb rodziny Poser

herb rodziny Nostiz

herb rodziny von Zierotin

herb rodziny Praschma

Herb AA

herb rodziny Majsterek

Coat_of_arms_of_Poland_(1955-1980)

godło Polski

herb miasta Niemodlin

herb miasta Niemodlin

herby właścicieli zamku w Niemodlinie