Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313
realizuje projekt pt “Rewitalizacja Zabytkowego Parku Zamku Książęcego Niemodlin”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
za pośrednictwem Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich

karta dofinansowania