Dokumenty do pobrania

PRZEBUDOWA BUDYNKÓW BRAMNYCH_DOKUMENTACJA 2021

Dokumenty projektowe do realizacji przebudowy budynków bramnych


ARCHIWUM WOJEWÓDZKIEGO

 

KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

W OPOLU

 

 


1963-Studium Historyczno-Architektoniczne Zamku w Niemodlinie


1965-1981 – zdjęcia różne


1980-Inwentaryzacja parków w woj. opolskim – park w Niemodlinie


1981-Studium historyczno-stylistyczne zespołu pałacowo-parkowego w Niemodlinie 


1989-Studium rewaloryzacji zespołu zamkowo-ogrodowego


Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa – oficyna zamkowa


EWIDENCJA ZABYTKÓW NA ZAMKU

MEBLE

IKONY

BROŃ 

STROJE

INNE


Archiwum WKZ – teczki


2009-badania archeologiczne

Rys.nr 1          Rys. nr 2             Rys. nr 3

Rys. nr 4         Rys. nr 5             Rys. nr 6

Rys. nr 7         Rys. nr 8             Rys. nr 9

Rys. nr 10       Zdjęcia


2016-Badania archeologiczne, opracował: mgr inż. arch. Paweł Filipowicz

2016 – ZAŁĄCZNIKI


INWENTARYZACJA ZAMKU

Dziedziniec recepcyjno-honorowy

Zespół budynku bramnego – rzut przyziemia

Zespół budynku bramnego – rzut I piętra

Oficyna zamkowa – rzut parteru

Oficyna zamkowa – rzut I piętra


Instalacje wod.-kan.


INWENTARYZACJA PARKU

Opis

Plan


ILUMINACJA BRAMNA

PROJEKT
RYSUNKI


PROJEKT NA ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE

.

BUDYNEK GŁÓWNY ZAMKU

.

Opis techniczny

1.Plan sytuacyjny

2.Elewacja pn-zach

3.Elewacja pn-wsch

4.Elewacja pd-wsch

5.Elewacja pd-zach

6.Rzut piwnic

7.Rzut parteru

8.Rzut I piętra

9.Rzut II piętra

10.Rzut więźby dachowej

11.Rzut dachu

12.Przekrój A-A B-B

13.Przekrój C-C D-D

14.Instalacja odgromowa-dach

15.Elewacja pn-zach inst. odgromowa

16.Elewacja pn-wsch inst. odgromowa

17.Elewacja pd-wsch inst. odgromowa

18.Elewacja pd-zach inst. odgromowa

Projekt wykonawczy – instalacja odgromowa

Warunki gruntowo-wodne podłoża zamku

 


KONCEPCJE

Koncepcja zagospodarowania zamku
piwnice
parter
1 piętro
2 piętro

Wstępna koncepcja zagospodarowania na centrum hotelowo-kongresowe


DOM OPIEKI – ZAMEK SENIORA

parter
I piętro
poddasze
brama-parter
brama-poddasze


2016-Uchwała RM Niemodlina-pomniki przyrody

2016- Stratygrafia – pracownia Modern Studio Architektury Maciej Rempalski


2016 – projekt krat do piwnic

rys.1     rys.2     rys.3    rys.4     mapa


2016 – projekt elewacji – Modern Studio Maciej Rempalski

rys.1   rys.2   rys.3    rys.4
rys.5   rys.6   rys.7    rys.8


2016 – projekt rewaloryzacji elewacji – Modern Studio Maciej Rempalski

elewacja zachodnia – elewacja wschodniaelewacja południowaelewacja północnadziedziniec skrzydło południowe – dziedziniec skrzydło północne – dziedziniec skrzydło wschodnie – dziedziniec skrzydło zachodnie

detale – plik ZIP 


 


POZWOLENIA WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

.

Rewaloryzacja elewacji – pozwolenie – 2.2017

Rewaloryzacja elewacji – decyzja – 2.2017

Pozwolenie na remont – 5.2015

Pozwolenie na remont – 8.2015

Pozwolenie na montaż oświetlenia i monitoringu-1

Pozwolenie na montaż oświetlenia i monitoringu-2

Pozwolenie na budowę


Mapa do celów projektowych

.

Mapa do celów projektowych


DETALE ARCHITEKTONICZNE

Kraty w oknach