Dla wystawców/Zamkowy Ryneczek

Zamkowy Ryneczek to nowa inicjatywa Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313. Dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Opolskiego tworzymy przyjazną przestrzeń do promocji i sprzedaży lokalnych produktów Dziedzictwa Kulinarnego.

Zamkowy Ryneczek O!polskie Smakuje

Zostań Wystawcą Zamkowego Ryneczku!

Wypełnij formularz online

Regulamin

Karta Zgłoszenia/Rezerwacji Straganu

O projekcie:

Zamkowy Ryneczek” O!polskie Smakuje- organizacja zaplecza wystawienniczo-promocyjnego regionalnych produktów na Zamku w Niemodlinie

Ideą przewodnią projektu było utworzenie stałego „Zamkowego Ryneczku” w celu promocji regionalnych produktów
tradycyjnych wraz ze stworzeniem miejsca do ich sprzedaży a także miejsca do prezentacji tradycji ludowych, działań
artystycznych i kulturalnych związanych z tradycjami wiejskimi rozumianymi szeroko pod pojęciem dziedzictwa
kulturowego regionu. W ramach zadania zrealizowano:.
1. Zakup kramów- stoisk .W ramach zadania zostało zakupionych 7 kramów, straganów wiejskich. Stragany są
wykonane z drewna, impregnowane, personalizowane z logo O!opolskie Smakuje oraz Zamek Niemodlin. Parametry
kramów: długość blatu: 150/160cm, szerokość blatu: 80cm, całkowita wysokość 230cm
Stragany/kramy są zadaszone, wzór stylizowany na dawny wóz wiejski, kramy posiadają koła oraz rączki w celu
przemieszczania się. Kramy/Stoiska są udostępnione w przestrzeni Zamku Niemodlin dla lokalnych producentów,
nieodpłatnie, został uruchomiony dla nich interaktywny, formularz kalendarz gdzie istnieje możliwość zapisać się na
terminy z możliwością prowadzenia sprzedaży bezpośredniej w otoczeniu Zamku Niemodlin. „Zamkowy Ryneczek”
jest dostępny w ramach godzin otwarcia obiektu oraz licznych imprez i eventów organizowanych w przestrzeni
Zamku.W chwili obecnej z uwagi na ograniczenia związne z sytuacją COVID- stosowane są wytyczne odnośnie osób
odwiedzających Zamek a także działających w branży turystycznej.
2. Nagranie filmiku promocyjnego- w ramach zadania zrealizowano film promocyjny „Zamkowy Ryneczek”
informujący o przestrzeni zamkowej jako miejsca dostępnego, otwartego i promującego kulinarne dziedzictwo
opolszczyzny. Zadanie zostało wykonane zgodnie z harmonogramem. Na stronie internetowej Zamku znajduje się
udostępniony film waz z formularzem . Z uwagi na sytuację związaną z COVID zainteresowanie producentów jest
ograniczone. W czasie realizacji zadania na Zamku odbyło się Święto Karpia gdzie 6 wystawców z Sieci Kulinarne
Dziedzictwo skorzystało z okazji wystawienia się i sprzedaży bezpośredniej wśród turystów i osób odwiedzających.(
85,5% stopień wykorzystania stoisk podczas możliwej do realizacji imprezy)
3. Promocja sieci dziedzictwa Kulinarnego O!polskie Smakuje – w ramach zadania promowana jest sieć dziedzictwa
poprzez działania na stronie internetowej a także wśród osób odwiedzających Zamek Niemodlin.