EtnoFestwial- Patronat Honorowy

Patronat Honorowy nad Etnofestiwalem objął Marszałek Województwa Opolskiego- Andrzej Buła. Data wydarzenia- 15 sierpnia 2022- nie została wybrana przypadkowo. Wyrasta z tradycji ziołolecznictwa i słynnych bukietów Matki Boskiej kultywowanych na tym terenie. W latach wcześniejszych organizowane było w podwojach zamkowych- „Zamkowe Święto Ziół”- na tej tradycji organizowany będzie I Opolski Etnofestiwal. Wydarzenie odbędzie się na […]