Karta z kalendarza- Światowy Dzień Książki – 23 kwietnia

” Kto czyta książki żyje podwójnie” – Umberto Eco Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień Książki) – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995roku. Data ta wybrana została jako symboliczna dla […]

Czym jest zabytek?

„Każdy człowiek coś w życiu zrujnował, jednak tylko człowiek niezwykły potrafi z tych ruin wydobyć zabytki.” /Autor nieznany/   Czym jest zabytek? Rozpracowując „zabytek” zacznijmy od jego podstawowej definicji, jak podaje słownik języka polskiego zabytek to stara i cenna rzecz lub budowla o dużej wartości historycznej i naukowej, a potocznie rzecz ujmując jest to coś […]

Zabytki Kaplicy Zamkowej- Polichromia Wjazd Chrystusa na osiołku do Jerozolimy

W Zamkowej Kaplicy, w części prezbiterialnej znajdują się dwie XIXw. polichromie odwołujące się do dwóch głównych Świąt obchodzonych w tradycji chrześcijańskiej. Jedną z nich jest polichromia „Wjazd Chrystusa do Jerozolimy”- jakże idealna na dzień dzisiejszy: Niedziela Palmowa.  „W Kwietnią kto bagniątka nie połknął, a będowego Chrystusa do miasta nie doprowadził, to już dusznego zbawienia nie […]