#KochamyArchiwa – Międzynarodowy dzień Archiwów 9 czerwca


Zamek Książęcy Niemodlin widok od strony stawu, ślub hrabiego na Zamku, widok niemodlińskiej starówki  z lotu ptaka, życie niemodlińskich mieszczan XIX wieku, uczniowie niemodlińskiego( zamkowego) liceum-  to wydarzenia, które na szczęście ktoś udokumentował. A dzięki Międzynarodowej Radzie Archiwów możemy je zobaczyć. Dziś Międzynarodowy Dzień Archiwów. My #KochamyArchiwa i Was zachęcamy do historycznej podróży.
Archiwa pełnią ważną społeczną rolę. Dzięki nim możemy dotrzeć do wielu historycznych momentów, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Filmy, zdjęcia albo dokumenty dotyczące wielkich wynalazków, historycznych spotkań politycznych, wojen, powstań, zawodów sportowych, przemówień, itp. – to wszystko zaliczymy do archiwów. 
Jako przykład cennej wartości archiwów dla naszej Fundacji możemy  można podać cały zbiór cennej dokumentacji związanej z Zamkiem, dawnymi właścicielami. te związane z Powstaniem Warszawskim. W zbiorach archiwów państwowych zachowały się zdjęcia pokazujące życie miasta, mieszkańców, Zamek, liczne dokumenty.
Dzięki archiwom możemy nie tylko poznać historię ale walczyć z mistyfikacjami i mitami. 
Obecnie w skład polskich archiwów państwowych wchodzi 30 placówek o zasięgu regionalnym i 3 archiwa centralne: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wszystkie te placówki gromadzą i udostępniają dokumentację stanowiącą unikatowe źródło informacji o historii naszego państwa i społeczeństwa. Najstarsze dokumenty pochodzą z XII wieku. Wielkość zasobu archiwów to około 330 kilometrów półek z dokumentacją, czyli prawie 45 mln jednostek archiwalnych: zdjęć, filmów, nagrań czy map. A co najciekawsze, liczba archiwów stale rośnie. Warto wiedzieć, że każdy zainteresowany może sprawdzić archiwa, także w sieci na stronie www.szukajwarchiwach.pl. 
Od kiedy świętujemy? 
Podczas konferencji Generalnej UNESCO w Paryżu w 2005 roku ogłoszono, że 27 października będzie Światowym Dniem Dziedzictwa Audiowizualnego. Miał on na celu podnieść świadomość społeczną na temat znaczenia archiwów audiowizualnych i ich zachowania. Zakres tej inicjatywy obejmował jednak tylko archiwa zagrożone i wymagające pieczołowitej uwagi. Dlatego Międzynarodowa Rada Archiwów (ICA) postanowiła rozszerzyć akcję o wiele innych kwestii. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ICA w listopadzie 2007 roku wyznaczono więc Międzynarodowy Dzień Archiwów. Data wydarzenia 9 czerwca upamiętnia utworzenie Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA) w 1948 roku. Wybór ten został przyjęty przez Zarząd ICA i społeczność archiwów. 
Taką decyzję podjęto ostatecznie podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur w dniach 21-27 lipca 2008 roku. Wydarzenie w Malezji uświetniało 60. rocznicę powstania organizacji. Zagłębiając się w program tego wydarzenia można przekonać się jak wielopłaszczyznowa jest praca archiwistów. Ponad 230 sesji, prezentacji, czy warsztatów poświęcono na takie kwestie jak: zarządzanie dokumentacją, konserwacja i udostępnianie, selekcja, przechowywanie dokumentacji elektronicznej, dbanie o archiwa w obliczu klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, kwestie prawne związane z udostępnianiem dokumentacji, znaczenie archiwów i archiwistów w dzisiejszym świecie. To pokazuje jak odpowiedzialną i znaczącą pracę wykonują ludzie związani z archiwami. Rezultaty ich działań są bowiem spuścizną historyczno- kulturalną dla następnych pokoleń. 
Obchody w Polsce
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów w większości polskich archiwów państwowych odbywają się Dni Otwarte. Na własne oczy można przekonać się jak wyglądają archiwa od zaplecza, magazyny, w których zgromadzono najcenniejsze eksponaty, można zajrzeć do pracowni digitalizacji dokumentów. Podczas święta prezentowane są najróżniejsze wystawy, filmy i najcenniejsze eksponaty w posiadaniu danego archiwum. W wielu placówkach wystawiane są choćby akta miast i gmin czy akty notarialne. W oddziałach archiwów na terenie całego kraju odbywają się ciekawe eventy, jak choćby warsztaty konserwatorskie i kaligraficzne. Podczas spotkań z archiwistami można dowiedzieć się jak stworzyć drzewo genealogiczne własnej rodziny oraz jak prowadzić archiwa rodzinne. Międzynarodowy Dzień Archiwów ma ułatwić dostęp do światowych zasobów archiwalnych oraz podkreślić misję i znaczenie archiwów dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw. Dla wielu zwyczajnych ludzi jest to jednak świetna okazja, by poznać historię swojego kraju, miasta albo przodków. 

W chwili obecnej, globalna sytuacja związana z COVID-19 ogranicza dostęp do wielu atrakcji, spotkań wydarzeń ale w zaciszu domowym i za pośrednictwem stron internetowych możemy zwiedzać archiwa. My gorąco polecamy  stronę  www.szukajwarchiwach.pl .

źródło: kalbi.pl