EtnoFestwial- Patronat Honorowy


Patronat Honorowy nad Etnofestiwalem objął Marszałek Województwa Opolskiego- Andrzej Buła.

Data wydarzenia- 15 sierpnia 2022- nie została wybrana przypadkowo. Wyrasta z tradycji ziołolecznictwa i słynnych bukietów Matki Boskiej kultywowanych na tym terenie. W latach wcześniejszych organizowane było w podwojach zamkowych- „Zamkowe Święto Ziół”- na tej tradycji organizowany będzie I Opolski Etnofestiwal.

Wydarzenie odbędzie się na Zamku Książęcym w Niemodlinie- ważne miejsce z uwagi na swą atrakcyjność, liczne wątki niematerialnego dziedzictwa, a także pielęgnowane tradycje kulinarne związane z hodowlą „Karpia Niemodlińskiego” (wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa)

Cieszymy się, że nasze wydarzenie zyskało Patronat Honorowy Marszałka.

PROGRAM WYDARZENIA