Budżet Obywatelski- głosuj na nasz projekt Zamek z kluczem wiolinowym- realizacja filmu dokumentalnego o Zamku.


Marszałkowski Budżet Obywatelski Wojwództwa Opolskiego  ruszył! Nasze zadanie zostało wybrane do głosowania. Bardzo prosimy Was o wsparcie naszej inicjatywy. Głosować można od 10 września do 25 września 2019, głos ważny to 1 głos na zadanie o zasięgu powiatowym i 1 głos na zadanie o zasięgu subregionalnym

ZASADY GŁOSOWANIA:

Informacja o zasadach głosowania:

1. Głosowanie jest możliwe od 10 do 25 września 2019 r. 2. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego, w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 3. Głosować można: osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, stanowiącego jednocześnie punkt informacyjny dla mieszkańców miasta Opola, elektronicznie na stronie internetowej: www.opolskie.pl, korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem „Marszałkowski Budżet Obywatelski -GŁOSOWANIE” na adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska14 oraz osobiście w Punkcie Informacyjnym: Starostwo Powiatowe w Opolu, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29. 4. Na zadanie o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy. 5. Na zadanie o zasięgu subregionalnym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion, którego zadanie dotyczy. 6. Głos uznaje się za ważny , gdy na karcie do głosowania głosujący postawi znak „X” obok zadania, wybierając jedno zadanie o zasięgu powiatowym i jedno zadanie o zasięgu subregionalnym.

Głosować można tutaj online:  karta do głosowania

Co chcemy zrobić:

* Zrealizować film dokumentalny  o Zamku w Niemodlinie, kanwa filmu oparta na motywie muzycznym związanym z odnalezionymi nutami kwartetu smyczkowego, muzyka dedykowana hrabiemu Zamku.

Sekrety i zagadki Zamku Książęcego w Niemodlinie wciąż czekają w ukryciu. 700-letnia budowla prze­trwała liczne wojny, pożary i zmiany właścicieli. Nie zrujnowały go nawet czasy socjalizmu. W ruinę za­czął popadać dopiero po 1989 roku. W jego murach Jan Jakub Kolski zrealizował film „Jasminum”, ale zamek miał pecha do gospoda­rzy. Na szczęście trzy lata temu trafił pod skrzydła Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313, która rozpoczęła prace renowacyjne i ba­dawcze. Doprowadziła do przykrycia dachu i od­krycia zamkowych podziemi. Udostępniła renesan­sowy zabytek turystom i mieszkańcom Niemodlina. Archeologowie odkryli tajemnicze pochówki, se­kretne lochy i pamiątki po Zakonie Maltańskim. W trakcie poszukiwań w archiwach odnaleziono także rękopisy nut koncertu na kwartet smyczkowy, skomponowanego dla Johana Nepomuka Praschmy – jednego z dawnych właścicieli zamku. Odnalezione nuty utworu, którego nikt nie słyszał od ponad 200 lat, to kanwa filmu opowiadającego o burzliwych dziejach Książęcego Zamku w Niemo­dlinie. Odnaleziony kwartet smyczkowy dedykowany był jednemu z właścicieli Zamku J.K.N.Praschmie. Ożywienie muzyki( transkrypcja nut) i prawykonanie dzieła w zamkowych wnętrzach i realizacja filmu to główny cel proponowanego zadania. Skomplikowany proces odczytywania nut, muzycz­ne próby i interpretowanie kompozycji Franciszka Krammera będzie tłem i motywem przewodnim filmu „Zamek z kluczem wiolinowym”.

Dźwięki kwartetu zabiorą widzów w podróż do potomków dawnych właści­cieli i świadków historii. Zawiodą do archiwów i muzealnych zbiorów, otworzą skarbiec z dawnymi rycinami i fotografiami, archiwalnymi filmami i pamiąt­kami. Będą stanowiły oprawę dla współczesnych zdjęć filmowych opisujących obec­ny stan zabytku, trwające w nim prace archeologiczne i renowacyjne. Zwieńczeniem filmu będzie koncert kwartetu smyczkowego na Zamku w Niemodlinie. Koncert zostanie zarejestrowany i sfilmowany. Płyta i film mają być jednak tylko środkiem do większej popularyzacji Zamku i miasta Niemodlina jako miejsc atrakcyjnych turystycznie. Podjęcia tematyki problematyki ochrony zabytków, zwiększenia świadomości nad opieką nad nimi, ukazania potencjału jaki obiekty te stanowią dla rozwoju turystyki, lokalnej przedsiębiorczości to cel realizacji zadania.

Kiedy?

* w roku 2020

* Dlaczego?

Głównym celem projektu jest ukazanie mieszkańcom Niemodlina ich historii, dziedzictwa kulturowego poprzez realizację filmu dokumentalnego i jego szeroka popularyzację. Odnalezione nuty kwartetu smyczkowego związanego z Zamkiem, realizacja koncertu odnalezionych nut i realizacja  filmu przyczynią  się do szerokiej integracji lokalnej społeczności a przede wszystkim będzie zapisem historii miasta, Zamku Niemodlina i  okolic. Rozproszone archiwalia, żyjący jeszcze ostatni świadkowie pamiętający historię Zamku, odnalezione nuty związane z Zamkiem to tylko niektóre wątki jaki pojawią się w filmie a same w sobie stanowią ogromne lokalne zasoby, które należy ochronić od zapomnienia. Zachować dla potomnych. Transkrypcja nut kwartetu smyczkowego i realizacja koncertu na terenie ogrodu Zamkowego będą doskonałą okazja do integracji lokalnej społeczności, popularyzacji i promocji miejsca. Odnalezione nuty utworu, którego nikt nie słyszał od ponad 200 lat, to kanwa filmu opowiadającego o burzliwych dziejach Książęcego Zamku w Niemodlinie.Skomplikowany proces odczytywania nut, muzyczne próby i interpretowanie kompozycji Franciszka Kramera będzie tłem i motywem przewodnim filmu „Zamek z kluczem wiolinowym”. Odbiorcami projektu będzie cała społeczność Niemodlina i okolic, powiatu opolskiego.

 

Dołączycie się do naszej inicjatywy???