DZIAŁAJ LOKALNIE- Projekt Fundacji Zamkowej- zapraszamy do udziału


CERAMICZNY KOD GENETYCZNY BORÓW NIEMODLIŃSKICH- zapraszamy wszystkich chętnych do udziału!!!

Projekt czerwiec-wrzesień 2017

Projekt o nazwie „CERAMICZNY KOD GENETYCZNY BORÓW NIEMODLIŃSKICH” nawiązuje do historycznych tradycji cegielniczych i ceramicznych na ziemi niemodlińskiej. Jest to teren niezwykle bogaty w tradycje ceramiczne, związane historycznie z Zamkiem Książęcym Niemodlin. Właściciele Zamku w XVIII i XIX w utrzymywali się z wyrobów ceramiki użytkowej, budowlanej i porcelany. Po II wojnie światowej tułowicki zakład Porcelit był źródłem utrzymania miejscowej społeczności. Dzisiaj małe prywatne przedsiębiorstwa nawiązują do tej spuścizny wykorzystując dobra naturalne tych terenów.

Projekt „Fundacji  na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 „będzie opierał się na stworzeniu „ceramicznego kodu genetycznego” w postaci tzw. Księgi Wzorów i przeniesienia jej na materiał ceramiczny. Będzie to księga Wzorów łącząca społeczność Niemodlina i terenów okolicznych z zastosowaniem technik obecnych na tych ziemiach np. malowanie ręczne na porcelanie. Powstała Księga Wzorów będzie posiadała wzory przywiezione ze wschodu, wzory lokalne, wzory ludowe, wzory powstałe w ostatnich latach. Projekt będzie opierał się na poszukiwaniu tych wzorów, które często przyjechały ukryte w postaci kolorowych chust kobiecych, rodzinnych serwet, obrusów, dekoracji skrzyń transportowych, starych fotografii, pamięci osób starszych. Celem projektu jest połączenie spuścizny, która przybyła na ten teren z tym co tutaj istniało. Szeroko rozumiane przenikanie kulturowe ma na celu zainspirowanie społeczności lokalnej do poszukiwań, działań twórczych, do odwagi by pokazać jak integracja lokalna, artystyczna może być ciekawym, alternatywnym sposobem na spędzanie czasu. Projekt ma na celu integrację i przenikanie międzypokoleniowe gdyż będzie angażował do swoich działań osoby starsze( dziś już ostatnich świadków), osoby dojrzałe a także młode pokolenie. Przygotowanie Księgi Wzorów będzie stworzeniem wspólnej historii, spuścizny do których społeczność lokalna będzie miała swobodny dostęp. Takie zebranie, usystematyzowanie wzorów ludowych w ” jednym miejscu” będzie doskonałym punktem wyjścia do wszelkich działań artystycznych podejmowanych przez regionalnych twórców ludowych, artystów, rzemieślników. Celem projektu jest także zainspirowanie lokalnych twórców by podejmowali działania na rzecz przekazywania swoich technik i umiejętności „kolejnym pokoleniom”.

 Projekt przewidziany jest na 4 etapy.

Etap 1- będzie to czas na poszukiwanie wzorów ludowych, regionalnych, wzorów artystycznych – ich digitalizacja i opracowanie graficzne. W tym etapie uczestnicy projektu będą poszukiwać wzorów, inspiracji do opracowania Księgi, termin: czerwiec, lipiec

Etap 2- będzie to etap warsztatów ceramicznych mających na celu naukę wytwarzania prostych form ceramicznych w postaci płytek, mis, talerzy, ich szkliwienie i wypalenie.  Termin: lipiec 2017

Etap 3 będzie to nauka malowania na porcelanie poprzedzona przygotowaniem plastycznym podczas zajęć, malowanie kalek, przeniesienie ich na wcześniej przygotowane formy ceramiczne przygotowane podczas etapu 2. Termin sierpień 2017

Etap 4 zakończenie -” piknik ceramiczny” będzie to prezentacja Księgi Wzorów, wystawa przygotowanego rękodzieła na Zamku w Niemodlinie, przekazanie wydrukowanej Księgi Wzorów Bibliotekom : Niemodlin, Bielice, Komprachcice, ODL, realizatorowi – w wersji drukowanej, udostępnienie społeczności lokalnej swobodnego dostępu do wersji elektronicznej.  Termin Wrzesień 2017

W chwili obecnej w projekt zaangażowane są Panie z sekcji rękodzielniczej Uniwersytetu III wieku, Grupa seniorów z Gminy Łambinowice, rękodzielnicy z Komprachcic, Tułowic.

Dzięki programowi „Działaj Loklanie” Fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację przedsiewzięcia. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Zapisy i informacje: tel.+48/608090840, zamek@aia.pl

 

działaj lokalnie