Falkenberg


Niemodlin, nazwa, pod którą nasze miasto funkcjonuje w dniu dzisiejszym nie zawsze brzmiała tak samo… Istnieje jeszcze jedna, pod którą funkcjonowało aż do roku 1945, a którą chcielibyśmy przypomnieć: Falkenberg.

Nazwa Niemodlin, pierwotne miano naszego miasta, pochodzić ma rzekomo od Niemodlima, założyciela istniejącego tu niegdyś przysiółka. Pierwsza wzmianki o Niemodlinie – Niemodlina Villa – pojawiają się około roku 1224, w dokumencie wydanym przez Kazimierza I Opolskiego.

Nie każdy jednak wie, że niedługo później, gdy miasto lokowano na prawie niemieckim (a miało to miejsce pomiędzy rokiem 1260 a 1283), funkcjonowało ono pod podwójną nazwą – Niemodlin alias Falkenberg. Wiadomym nam jest, że nazwy podwójnej użyto na pewno w księdze Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego)

2000px-POL_Niemodlin_COA.svg

Falken Berg, czyli Sokola Góra. Do tej nazwy nawiązuje herb miasta, na którym jest złoty sokół na niebieskim tle. Stojący, na dodatek, na wzgórzu. Podobno był tu także niegdyś książęcy ośrodek sokolnictwa (może wróci, kto wie?)

Wiecie, że niedaleko Niemodlina znajduje się także wieś Sokolniki?

Jeden z opisów terenów pruskich z XIX wieku wymienia niemiecką nazwę jako pierwszą (Niemodlin jest w nawiasie). W spisie miejscowości śląskich (tak, Niemodlin to historyczne ziemie śląskie), wydanym w 1830 roku we Wrocławiu (przez Johanna Knie) nasze miasto także występuje zarówno pod nazwą niemiecką – Falkenberg, jak i polską – Niemodlin.

Nazwę Niemodlin (i tylko tę) zapisano także w książce opatrzonej tytułem: Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej, która ukazała się w Głogówku w roku 1847 Podwójne nazewnictwo zastosowano już jednak pół wieku później (z 1896 roku), w jednej z publikacji Konstantego Damrota.

Także Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, wydany na przełomie XIX i XX wieku podaje obie nazwy, jako pełnoprawne w użyciu.

Niemiecka nazwa Niemodlina, Falkenberg, funkcjonowała aż do 1945 r.

Pomiędzy rokiem 1815 a 1945 istniał także powiat Falkenberg O.S., czyli powiat niemodliński. Obejmował od trzy miasta: Niemodlin, Korfantów oraz Skorogoszcz, oraz 75 innych gmin (i poligon).